Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle informatie op onze website zo goed als mogelijk weer te geven. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Onjuistheden en onvolledigheden (zowel in tekst- als beeldmateriaal) in de getoonde gegevens kunnen echter voor komen. R&M Kantoor- en Designmeubilair BV kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Evenmin kan R&M Kantoor- en Designmeubilair BV garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. R&M Kantoor- en Designmeubilair BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de R&M Kantoor- en Designmeubilair zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van R&M Kantoor- en Designmeubilair BV en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de R&M Kantoor- en Designmeubilair BV wordt geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@rmkantoor.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Ons team

ONZE KEUZE